DETALHES

Referência
Inglês
1
A HEBREW AND ENGLISH LEXICON OF THE OLD TESTAMENT
WITH AN APRENDIX CONTAING THE BIBLICAL ARAMAIC
BROWN, Francis
B897h
Bíblia - antigo testamento - léxico hebraico