DETALHES

Referência
Bilíngue
2
FUNDAMENTOS PARA EXEGESE DO NOVO TESTAMENTO
Manual de sintaxe grega
PINTO, C.O. Cardoso
P726f
Bíblia-Novo Testamento-Manual de sintaxe grega